Obwieszczenie w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Załuski

Na stronie UG Załuski znalazła się następująca informacja: „Wójt Gminy Załuski informuje o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Załuski na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko.” 

Każdy ma prawo w terminie do 30 stycznia 2018 r. na adres UG Załuski, Załuski 67, 09-142 Załuski, ustnie do protokołu w UG Załuski oraz za pomocą maila: ugzaluski@bip.org.pl składać uwagi i wnioski do ww. projektów.

Treść obwieszczenia i artykułu znajduje się pod tym adresem: http://zaluski.pl/pl/o-b-w-i-e-s-z-c-z-e-n-i-e

Treść dokumentów znajduje się pod tym adresem: http://ugzaluski.bip.org.pl/?tree=181,Programy%20Ochrony%20%C5%9Arodowiska    w punkcie 6.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuły, Załuskie nowości. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.