LOKALNE MEDIA

  • Płońszczak – tygodnik obejmujący swoim zasięgiem cały powiat płoński;
  • Tygodnik Ciechanowski – tygodnik który zajmuje się sprawami nie tylko Ciechanowa czy Płońska, ale całego Mazowsza Północnego;
  • Płońsk 24 – serwis internetowy poruszający sprawy Płońska oraz powiatu płońskiego;
  • Extra Mazowsze – darmowe czasopismo, tworzone przez lokalną społeczność dla lokalnej społeczności;