Ogłoszenie o Zebraniu Walnym

W dniu 28 kwietnia 2018 r. (sobota) o godzinie 18.00 odbędzie się Zebranie Walne Towarzystwa Przyjaciół Załusk. Miejsce zebrania: siedziba Towarzystwa Przyjaciół Załusk, Załuski 22A, 09-142 Załuski. Uwaga! Miejsce zebrania może ulec zmianie, o czym będziemy informować. Kontakt: 501x272r354. W razie braku kworum w I terminie, kolejny termin Zebrania Walnego wyznacza się na 28 kwietnia 2018 r.  (sobota) o godzinie 18.30.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta/sekretarza Zebrania Walnego
 3. Stwierdzenie quorum
 4. Głosowanie za przyjęciem porządku obrad
 5. Przedstawienie bilansu, rachunku wyników, sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2017 oraz informacji dodatkowej do bilansu za 2017 rok.
 6. Przedstawienie osiągnięć Towarzystwa Przyjaciół Załusk w roku 2017
 7. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2017 rok
 8. Przedstawienie zmian w Statucie Towarzystwa Przyjaciół Załusk
 9. Głosowanie w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Towarzystwa Przyjaciół Załusk
 10. Wolne wnioski
 11. Zakończenie zebrania.

Stowarzyszenie przedkłada projekt zmian w statucie: Projekt zmian w statucie 2018 (PDF) – zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzy się i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.