Konsultacje społeczne SRG Załuski 2015-2020

[ezcol_1half]Konsultacje społeczne:

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Załuski w sprawie Strategii Gminy Załuski na lata 2015-2020

Data rozpoczęcia: 09.09.2015 r do dnia: 31.10.2015 r. do godz. 24:00

Formularz konsultacji (w formacie DOC) po wypełnieniu mogą mieszkańcy dostarczać osobiście do urzędu gminy,  pokój nr 8 lub elektronicznie na adres : ugzaluski@bip.org.pl

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Załuski na lata 2015-2020.PDF (w formacie PDF)

 [/ezcol_1half_end]