Podziękowanie od LGD

Podziękowanie za pomoc we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju. Właściwie jest to podziękowanie dla całego Stowarzyszenia, zwłaszcza Zarządu, gdyż to dzięki Stowarzyszeniu uczestniczę w procesie realizacji tego zadania.