Rewitalizacja Gminy Załuski

Uchwałą Nr 193/XXXVIII/2017 z dnia 19 maja 2017 r. Rada Gminy Załuski przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia i realizacji „Programu rewitalizacji dla Gminy Załuski”. W programie znalazło się również miejsce dla miejscowości Załuski. Jest to dobra wiadomość, szczególnie dla mieszkańców centrum naszej wsi. W ramach rewitalizacji pojawiły się szanse na pozyskanie środków, przeznaczonych na realizację działań, które pomogą w odbudowie i przebudowie tkanki ruralistycznej naszej okolicy. Do rewitalizacji zakwalifikowały się jednak tylko obszary, które znajdują się w historycznym centrum miejscowości gminnej.

W ramach rewitalizacji planowana jest budowa chodników, utwardzenie terenu, budowa zaplecza sanitarnego oraz sieci kanalizacji deszczowej. Zostaną zagospodarowane między innymi działki w okolicach bloku mieszkalnego w Załuskach – Załuski 68 oraz działka na której znajduje się boisko sportowe.

Poniżej wycinki PR Gminy Załuski: mapa obszaru rewitalizacji w Załuskach oraz harmonogram przewidywanych tamże inwestycji.

Pełen program rewitalizacji znajduje się na stronie BIP UG Załuski, dostęp bezpośredni TUTAJ (PDF)