Zapraszamy do wypełnienia ankiety dot. żłobków w Gminie Załuski.

Na stronie www Gminy Załuski została umieszczona prośba o wypełnienie ankiety dotyczącej żłobków.

Ankiety należy składać w Urzędzie Gminy Załuski, Załuski 67, 09-142 Załuski, pokój nr 8 (Biuro Obsługi Interesanta) lub przez e-mail: ugzaluski@zaluski.pl do dnia 19 sierpnia 2019 r.