„Damy radę”

Celem projektu, jest podniesienie kompetencji społecznych, poziomu wiedzy oraz powiększenie horyzontu możliwości osobom z grupy de faworyzowanej – kobiet będących w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, a także zachęcenie do samokształcenia i samodoskonalenia we własnym zakresie. Na projekcie skorzystają również dzieci tych kobiet, które będą mogły poprawić swoje relacje z matkami oraz poznać nowe metody spędzania wolnego czasu. W tym przypadku będą to głównie zajęcia wspólne rodzic-dziecko o charakterze  terapeutycznym dla psychiki dzieci. Rezultatem będzie poprawa relacji rodzinnych oraz zdrowia psychicznego dzieci oraz uzyskanie wiedzy z zakresu m.in. zdrowego przygotowywania żywności, rękodzielnictwa terapeutycznego, krawiectwa, szydełkowania, robienia na drutach, obsługi komputera.

Plakaty:

Warsztaty:

Przygotowane dokumenty:

Ostatnie warsztaty przeprowadzono 16 września 2017 r. W warsztatach uczestniczyły praktycznie wszystkie grupy wiekowe, zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji. Jednocześnie uczestniczki i uczestnicy spotkań świetnie się bawili, tworząc dla siebie przedmioty codziennego użytku, np. torby, ozdoby decoupage, a także wprowadzając poprawki w swojej odzieży czy projektując fartuchy albo nowe ubrania dla swoich dzieci.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.