Warsztaty z podstawowej obsługi komputera

W dniu 20.08.2017 r. w Kraśniewie odbyły się warsztaty: „Podstawowy kurs komputerowy”. Celem kursu było zapoznanie uczestników z obsługą komputera i zasadami tworzenia profesjonalnego CV, co pozwoli zwiększyć uczestnikom szanse na rynku pracy.

Uczestnicy kursu zapoznali się z:

  • podstawą obsługi systemu Windows
  • podstawą obsługi Microsoft Word
  • zasadami bezpiecznego używania sieci Internet
  • podstawowymi możliwościami wyszukiwarki Google w zakresie wyszukiwania haseł, grafiki, filmów
  • korzystania z Google Maps

Ponadto uczestnicy stworzyli swoje próbne CV. Przeprowadzono również pogadankę na temat możliwości korzystania ze smartfonów i tabletów do podobnych celów.

Kursanci otrzymali darmowe drukowane wersje kursu przygotowane przez prowadzącego oraz wolontariusza z Towarzystwa Przyjaciół Załusk oraz spisane porady na temat tworzenia swojego własnego CV oparte na artykule z regiopraca.pl

Kurs jest możliwy do pobrania w formacie PDF: PODSTAWOWY KURS KOMPUTEROWY 2017.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.