Warsztaty „Zdrowe przygotowywanie żywności”

W dniu 03.09.2017 r. odbyły się warsztaty ze zdrowego przygotowywania żywności. Warsztaty miały na celu zapoznanie uczestników z:

  • podstawowymi zasadami BHP i HACCP przy przygotowywaniu żywności,
  • elementami zdrowego odżywania.

Wiedza ta jest niezbędna do prawidłowej obsługi ośrodków, w których prowadzi się zbiorowe odżywanie, np. w Domu Fundacji Domy Samotnych Matek z Dziećmi w Kraśniewie. Zdobyte informacje są niezbędne przy poszukiwaniu pracy w gastronomii, ale także możliwe do praktycznego wykorzystania w gospodarstwie domowym.

Towarzystwo Przyjaciół Załusk przekazało również Fundacji m.in. instrukcje BHP, termometry do chłodziarek, zamrażarek, piekarnika i sprawdzania temperatury żywności, fartuchy, aby nabyta wiedza mogła być realizowana w ośrodku.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.