Modernizacja boiska w Załuskach

Towarzystwo Przyjaciół Załusk zmodernizowało boisko w Załuskach. W celu realizacja zadania skorzystano z programu PROW 2016 – 2020. Zadanie zrealizowano dzięki Lokalnej Grupie Działania Przyjazne Mazowsze i Województwu Mazowieckiemu.