O Załuskach słów parę

Wieś Załuski zlokalizowana jest w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim. Jest to miejscowość gminna – leży ok. 50 km na północny-zachód od Warszawy i ok. 15 km na południowy-wschód od Płońska. Znajduje się na przecięciu krajowej siódemki i kilku lokalnych szlaków komunikacyjnych – co czyni Załuski świetnym miejscem na lokalizację swojego przedsiębiorstwa nie tylko o charakterze lokalnym, ale też regionalnym i ponadregionalnym.

[ezcol_1half]

Droga Krajowa nr 7 - oś Załusk.

Droga Krajowa nr 7 – oś Załusk. (fot. Michał Czerwiński)

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Żeby opisać dane miejsce należy zwrócić przede wszystkim uwagę na ludzi tam mieszkających. Miasto czy miejscowość, czyli miejsce – coś co jest poza pustą przestrzenią tworzą ludzie. Tam gdzie nie ma ludzi, tam nie ma miejsca.  Załuski zamieszkuje około 450 ludzi. Jest to zatem mała miejscowość. [/ezcol_1half_end] Prawdopodobnie rozkład ludności według wieku jest równomierny – co oznacza, że mamy do czynienia ze społeczeństwem starzejącym się. Mieszkańcy pracują w rolnictwie, w usługach i przemyśle na miejscu, na terenie gminy Załuski bądź w Płońsku, Czosnowie lub w Warszawie. Równie zróżnicowany jest poziom wykształcenia – od podstawowego poprzez zawodowe po wyższe. Do czynienia mamy z bogatym przekrojem  potrzeb, ale też doświadczeń i umiejętności.

 Artefakty – coś co tworzy dane miejsce – tworzy ducha miejsca. Lista takich artefaktów jest na TEJ STRONIE.

[ezcol_2third]

A tak u nas wschodzi słońce...

A tak u nas wschodzi słońce… (fot. Michał Czerwiński)

[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end]Załuski składają się z charakterystycznych „dzielnic”. Przyglądając się charakterystycznym cechom przestrzeni, wydzieliłem kilka obszarów, które odróżniają się od sobie, jednocześnie pozostając względnie jednorodne.[/ezcol_1third_end]

1. Centrum wsi

Najbardziej intensywnie zabudowana jednostka przestrzenna, która charakteryzuje się wysokim udziałem struktury usług w stosunku do całej wsi i gminy. Oznacza to, że znajdują się w niej sklepy spożywcze, przemysłowe, usługi administracyjne (Urząd Gminy, Poczta Polska, posterunek policji, GOPS), usługi zdrowotne – ośrodek zdrowia, usługi kultury – Gminna Biblioteka Publiczna, usługi finansowe – Punkt Obsługi Banku Spółdzielczego w Załuskach, usługi społeczne i siedziby NGO (organizacje pozarządowe), np. Ochotnicza Straż Pożarna, Towarzystwo Przyjaciół Załusk oraz inne usługi przeznaczone dla mieszkańców i inwestorów (zakład fryzjerski, centrum mikrobiologiczne), a także dla turystów – Park Wiejski.

 [ezcol_1half]Załuski

Załuski – centrum wsi (fot. Michał Czerwiński)[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Załuski - staw przy Urzędzie Gminy

Załuski – staw przy Urzędzie Gminy (fot. Michał Czerwiński) [/ezcol_1half_end]Centrum Załusk - widok od strony szosy na Koryciska

 Centrum Załusk – widok od strony szosy na Koryciska (fot. Michał Czerwiński)

2. Załuski Stare (Gospodarskie)

Zlokalizowane są w północnej części wsi – znajduje się tam głównie zabudowa zagrodowa, tzw. szeregówka. Jest to najstarsza część wsi, mająca swoje powiązanie z dawnym folwarkiem, który znajdował się w Załuskach. W tej części wsi znajduje się tak zwana Górka i Sołtysówka, czyli ziemia należąca do wspólnoty wiejskiej. Na terenie Sołtysówki znajdują się pozostałości po okopach rosyjskich z 1915 roku (I wojna światowa).

 

Załuski (fot. Michał Czerwiński)
Załuski Stare (fot. Michał Czerwiński)

3. Załuski Folwark

Część wsi, sąsiadująca z Centrum, gdzie znajduje się pozostałość po Dworku Szlacheckim, pozostałość założenia parkowego z XIX wieku (obecne boisko piłkarskie) i aleja robiniowa z XIX wieku, a także pozostałość folwarku, obecnie przeznaczona pod działalność przemysłową i usługowo-przemysłową. Swoją filię ma tutaj Gazownia Serwis, a zakład produkcyjny firma SPECTRA LIGTING z Warszawy)

Dominuje zabudowa zwarta, mieszkaniowa ale również magazynowa i magazynowo-produkcyjna. Obok Alei Robiniowej znajduje się charakterystyczny plac przeładunkowy „Buraczanka”.

4. Załuski Za Lasem

Obecnie najbardziej rozbudowująca się część wsi Załuski, zlokalizowana jest za lasem w północno-wschodniej części miejscowości.

Dominuje tam zabudowa rozproszona, zagrodowa, jednak trwa tam budowa osiedla domów jednorodzinnych, większość gruntów jest odrolniona, nie praktykuje się tam już praktycznie upraw.

Na skraju tej części wsi znajduje się stacja redukcyjno-pomiarowa gazu. Za północną krawędzią lasu jest gospodarstwo agroturystyczne.

Załuski Za Lasem (fot. Michał Czerwiński)
Załuski Za Lasem (fot. Michał Czerwiński)

5. Załuski Działki

(…)

Dodaj komentarz