PROJEKT „MAPA”

Celem Projektu „Mapa” jest stworzenie cyfrowej i papierowej mapy miejscowości Załuski, ze szczególnym naciskiem na naniesienie numeracji budynków leżących na terenie sołectwa Załuski.

Narzędziem do uzyskania tego zamierzenia jest platforma Open Street Map, oferująca budowę mapy na zasadzie otwartego źródła (open source).

Naniesiono drogi, użytki, tereny zabudowane mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe, budynki wraz z numeracją oraz lokalne nazwy.

Dokument można przeglądać on-line, bądź można go sobie wydrukować.

Projekt jest nadal w trakcie realizacji. Można go aktualizować na bieżąco.


Większy widok mapy

Mapę można przybliżać i oddalać przy pomocy znaków „plus” i „minus” w lewym górnym rogu ramki. Numery budynków są widoczne przy dużym powiększeniu.

 

Dodaj komentarz