Służby ratunkowe

[ezcol_1half]

Komenda Powiatowa Policji w Płońsku:

Płońsk ul. 1 Maja 3, 09-100 Płońsk

Oficer Dyżurny
tel: 997 lub 112

tel: 23 662 15 00
       23 662 15 50
fax: 23 662 12 48

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Posterunek Policji w Załuskach:

Załuski 77B/2, 09-142 Załuski
tel. 23 662 15 81

dzielnicowi:
sierż. szt. Robert Reszczyński
tel. 519 035 472

asp. Daniel Kania
tel. 519 035 466

[/ezcol_1half_end]


[ezcol_1half]

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku:

Płońsk, ul. Rutkowskiego 16, 09-100 Płońsk

tel. 998 lub 112

tel. 23 662 32 44
       23 662 32 63
       23 662 27 16
fax. 23 662 27 87

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Ochotnicza Straż Pożarna w Załuskach:

Załuski 67a, 09-142 Załuski

Prezes OSP Załuski:
dh. Zbigniew Pogorzelski
tel. 501 875 808

[/ezcol_1half_end]


[ezcol_1half]

Pogotowie Ratunkowe: 

Płońsk, tel. 999 lub 112

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk

tel. 23 661 77 00
      23 661 34 00

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Kontraktowy Ośrodek Zdrowia w Załuskach
Załuski 59A, 09-142 Załuski

tel. 23 661 95 68

[/ezcol_1half_end]