TELEADRESY

Urząd Gminy Załuski

Załuski 67
09-142 Załuski
23 66 19 013;
23 66 19 120;
23 66 19 107;
23 66 19 146;
23 66 19 096;
23 66 19 289
www.zaluski.pl
Czas pracy urzędu:
od poniedziału do piątku
w godz. 7.45 – 15.45

Posterunek Policji w Załuskach

Załuski 77B/2
9-142 Załuski
tel. 23 662 15 81

Kontraktowy Ośrodek Zdrowia w Załuskach

Załuski 59A
09-142 Załuski
tel. 23 661 95 68

Bank Spółdzielczy w Załuskach

Załuski 36A
09-142 Załuski
tel. 23 661 96 12
http://www.bszaluski.pl/

 

Dodaj komentarz