Konsultacje społeczne – Status sołectwa Załuski

Zapraszamy do wyrażania opinii na temat propozycji nowego statutu sołectwa Załuski. Szczegóły znajdują się również na stronie Konsultacje społeczne .

Data umieszczenia: 23.07.2015
do dnia: 31.08.2015.

Projekt do pobrania:

Projekt uchwały:  Projekt statutu sołectwa Załuski (PDF)
Projekt uchwały: Projekt statutu sołectwa Załuski  (wersja na Word)

Wszelkie uwagi prosimy składać w postaci mailowej przyjacielezalusk@gmail.com lub kontaktując się z:

na piśmie lub ustnie. W uwagach prosimy podawać: które zapisy mają ulec zmianie, propozycje zmian w zapisach oraz  uzasadnienie. Można skorzystać z poniższego formularza i przekazać wyżej wymienionym osobom: Formularz konsultacji sołectwo wsi Załuski.

Dodaj komentarz