Uwaga! Zebranie wiejskie!

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO.

Uprzejmie informuję,że zebranie wiejskie dla sołectwa
Załuski odbędzie się 20 marca 2016r. w budynku
OSP Załuski o godz.15.00

Porządek zebrania:
1.Rozpatrzenie wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć
przewidzianych do realizacji w ramach funduszu
sołeckiego na 2016r.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zmianę zakresu
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach
funduszu sołeckiego na 2016r.
3.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nadania
nazw ulic w sołectwie Załuski.
4.Sprawozdanie z działalności Radnego Gminy Załuski
K.Koprowskiego,Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.
5.Omówienie bieżących spraw Gminy oraz sołectwa Załuski.
6.Sprawy różne.

Z poważaniem-Sołtys Sołectwa Załuski
Zbigniew Pogorzelski