Zaproszenie

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zaprasza w dniu 25 września 2018 r. do udziału w organizowanym w ramach KSOW seminarium pt. Partnerstwo publiczno- społeczno-prywatne na rzecz przetwórstwa i marketingu produktów od rolnika.