Możliwość składania wniosków do LGD

Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków, w terminie od 31 marca 2017 r. do 20 kwietnia 2017 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w następujących zakresach:

Zakres

Przedsięwzięcie

Dostępna alokacja

Rozwój przedsiębiorczości Firma z pomysłem   1 523 500 zł
Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna lub kulturalna Atrakcje Przyjaznego Mazowsza

2 290 000 zł

Zapraszamy do biura LGD–Przyjazne Mazowsze, w godz. od 8.00 do 16.00 lub na stronę internetową www.lgdpm.pl