OGŁOSZENIE – Zebranie Walne

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Załusk informuje, że Zebranie Walne Towarzystwa Przyjaciół Załusk (Sprawozdawcze) odbędzie się 18 maja 2019 r. (sobota) o godzinie 16.00 – w przypadku stwierdzenia braku kworum II termin Zebrania Walnego to 18 maja 2019 r. o godzinie 16.30. Miejsce zebrania: remiza OSP Załuski.

W imieniu Zarządu TPZ
Michał Czerwiński – prezes TPZ