Zebranie walne 20 czerwca 2020 r.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Załusk informuje, że Zebranie Walne Towarzystwa Przyjaciół Załusk (Sprawozdawcze) odbędzie się 20 czerwca 2020 r. (sobota) o godzinie 10.00 – w przypadku stwierdzenia braku kworum II termin Zebrania Walnego to 20 czerwca 2020 r. o godzinie 10.30.

Planowane miejsce Zebrania Walnego – remiza OSP Załuski. W przypadku, gdy liczba Członków Stowarzyszenia, którzy przybędą na Zebranie uniemożliwi zachowanie odległości 2 m od siebie, zebranie zostanie przeniesione na plac przed remizą. Obowiązuje noszenie maseczek ochronnych. Maseczki i żele do dezynfekcji zapewni Zarząd TPZ. Ze względu na to, ze nie wszyscy członkowie TPZ posiadają dostęp do internetu, zebranie odbedzie się „na żywo”.

W imieniu Zarządu TPZ
Michał Czerwiński – prezes TPZ