Zebranie Walne

W dniu 18 maja 2019 r. odbyło się Zebranie Walne Towarzystwa Przyjaciół Załusk. Informacje o podjętych uchwałach oraz protokół zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia w najbliższym czasie.