ZEBRANIE WALNE 2017Podjęte uchwały:

Protokół:

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe: