ZEBRANIE WALNE 2018

Podjęte uchwały:

Protokół:

Projekt zmian w statucie:

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe: