ARTEFAKTY

Pomniki i kapliczki oraz inne artefakty, będące świadkami historii,  punktami charakterystycznymi bądź symbolicznymi lub mającymi niegdyś albo obecnie znaczenie gospodarcze, społeczne bądź inne.

I.

W grudniu 2008 roku, w centrum Załusk, z inicjatywy mieszkańców naszej miejscowości we współpracy przyszłych inicjatorów Towarzystwa Przyjaciół Załusk oraz przy pomocy eksperta-kamieniarza Pana Adama Grzybowskiego został postawiony pomnik ku pamięci Ofiar wypadków drogowych na terenie Gminy Załuski. Został on ulokowany w miejscu symbolicznym, w pobliżu ronda nowo wybudowanego węzła drogowego w Załuskach. W czerwcu 2009 roku pomnik ten został poświęcony przez biskupa płockiego bp. Piotra Liberę.

Pomnik składa się z głazu na którym umieszczono tablicę pamiątkową oraz z metalowego krzyża przebijającego kamień.

 

Pomnik
Pomnik Ofiar Wypadków Drogowych na Terenie Gminy Załuski

II.

W 1909 roku na skrzyżowaniu dróg prowadzącej od ówczesnej wsi w kierunku Warszawy przy drodze Płońsk – Warszawa została ulokowana kamienna kapliczka. Do 2008 r. znajdowała się przy drodze nr 7. Jednak stała za blisko zmodernizowanej jezdni i została przeniesiona kilkanaście metrów dalej. W setną rocznicę lokacji została ponownie poświęcona przez bp. Piotra Liberę.

 

Kapliczka
Kapliczka

III.

Po zachodniej stronie Załusk, przy skrzyżowaniu pod wiaduktem znajduje się drewniany krzyż.

 

Krzyż drewniany
Krzyż drewniany

IV

Kolejny historyczny artefakt. najprawdopodobniej postawiony w latach 50. i 60. Jest to drewniany słup energetyczny,prawdopodobny świadek elektryfikacji. Zlokalizowany przy OSP Załuski.

 

Słup energetyczny przy OSP
Słup energetyczny przy OSP

V

Drewniany słup energetyczny przy starym GS-ie, naprzeciwko Dublera. Szacuje się, że słup również został postawiony w latach 60.

Słup przy GS-ie
Słup przy GS-ie

VI

Kolejny drewniany słup przy Alei Robiniowej, przy DK 7 zaraz obok dawnej Lecznicy (obecnie apteki).

 

Słup przy aptece
Słup przy aptece

VII

Drewniany słup telekomunikacyjny, prawdopodobnie z lat 80., zlokalizowany na skrzyżowaniu przy Agronomówce, (pierwsze skrzyżowanie od ronda w kierunku parku podworskiego).

 

Słup telefoniczny
Słup telefoniczny

VIII

Tablica informacyjna – szlaki rowerowe na terenie Gminy Załuski – październik 2011 r.

 

Tablica rowerzystów
Tablica dla  rowerzystów

IX

Studnia przy drodze krajowej nr 7 na Górce

 

Studnia
Studnia

X

Studnia przy drodze przez Załuski Wieś

 

Studnia przy wiejskiej drodze
Studnia przy wiejskiej drodze

 

Dodaj komentarz