Budowa S7 Siedlin – Załuski

Zgodnie z informacją podaną przez GDDKiA podpisano trzecią umowę na zaprojektowanie i budowę ostatniego z trzech odcinków S7 Płońsk – Czosnów. To prawie 13-kilometrowy fragment S7 pomiędzy Siedlinem a Załuskami.

Na stronie interentowej https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/39433/Trzecia-umowa-na-projekt-i-budowe-S7-Siedlin-Zaluski-podpisana podano, że:

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm, którego liderem jest Aldesa Construcciones Polska. Umowa o wartości 692,5 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 45 miesięcy od daty jej zawarcia. Najpóźniej 10 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca musi złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2025 r.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa prawie 13 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7.
Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe – Poczernin i Przyborowice. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Dotrzymujemy słowa i uzupełniamy sieć dróg ekspresowych w całej Polsce. Naszym celem jest stworzenie spójnej siatki dróg szybkiego ruchu obejmującej wszystkie regiony naszego kraju. Podpisana dziś umowa przybliża nas do powstania wygodnego i bezpiecznego połączenia drogowego Gdańska z Warszawą – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

(źródło: GDDKiA)
Obecna droga krajowa nr 7 – Załuski